Zaproszenie na XVI Zielnik Fajsławicki

Zapraszamy na „Piknik historyczno – zielarski” Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic organizowanych przy współpracy z OSP Wola Idzikowska, OSP Fajsławice, OSP Siedliska, NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. gm. Fajsławice, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice, Szkołą Podstawową w Fajsławicach

Termin: 13 sierpnia 2017 roku (niedziela)

Miejsce główne: świetlica wiejska w Woli Idzikowskiej z najbliższym otoczeniem

P R O G R A M :

1000–  Udział  w Mszy świętej w kościele parafialnym św. Jana Nepomucena w Fajsławicach.

1100 Przejście na stary cmentarz parafialny, modlitwa, składanie wieńców, zapalanie

          zniczy przy zbiorowej mogile Powstańców Styczniowych poległych w bitwie pod Fajsławicami w 1863 r., i innych mogiłach poległych w obronie Ojczyzny.

1200 – Okolicznościowa Sesja „historyczno – zielarska” w świetlicy wiejskiej  budynku  Remizy OSP w Woli Idzikowskiej (ok. 1,5 km od centrum Fajsławic).

  • Otwarcie wystąpieniami głównych organizatorów i sponsorów.
  • Mgr Adam Polski (Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic) – „27 lat działalności Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic, rzecz o „małym cudzie” nad rzeką Marianką”.
  • Feliksa Gorzkowska (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice) – „Centrum Edukacji Zielarskiej Tymiankowy Smak Fajsławic ”.
  • Mgr inż. Mateusz Emanuel Senderski (Podkowa Leśna) – „Świat roślin jest najlepszą apteką”.
  • Mgr inż. Ewa J. P. Storożyńska (pisarka, Warszawa) – „Matka Boża ŁASKAWA  a Cud nad Wisłą”.
  • dr hab. Kazimierz Adamiak (Uniwersytet Zachodniego Ontario w London, Ontario, Kanada) – „Skąd Nasz Ród… – krótka historia chłopskich rodów Siedlisk, Suchodół, Woli Idzikowskiej i Fajsławic”.
  • Noёl Yvain (Saint Germain en Laye, Francja) – „Nieznany album starych fotografii rodziny Pitucha z Siedlisk – jego wartość historyczna i artystyczna”.
  • Wolne wnioski, dyskusja, zakończenie sesji ok. godz. 1600

500Rozpoczęcie zawodów wędkarskich o puchary i nagrody sponsorów XVI Zielnika, 

1200– Rozpoczęcie turnieju szachowego o puchary i nagrody rzeczowe sponsorów XVI Zielnika Fajsławickiego (Remiza OSP Wola Idzikowska, lub jej otoczenie).

1400   Rozpoczęcie konkursów: „wiedzy ekologicznej i zielarskiej” oraz „wiedzy historycznej z historii Polski XIX i XX wieku” o nagrody sponsorów XVI Zielnika Fajsławickiego (miejsce: jak wyżej).

1630Wręczanie nagród zwycięzcom zawodów i konkursów w ramach XVI Zielnika.                                                                                                                                                  

1700– Występ Gwiazdy Wieczoru części artystycznej XVI Zielnika Fajsławickiego:                                                     

         Teatru Fijewskich Tadeusza, Marii, Barbary, Włodzimierza z Warszawy –                         

         w Spektaklu reżyserii  Barbary Dobrzyńskiej pt.: „Niezłomni bohaterowie                              

        naszej Ojczyzny” finansowanego z dotacji konkursu Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych w Warszawie  (miejsce: Remiza OSP w Woli Idzikowskiej).

1800 Występy artystyczne Kobiecych Zespołów Śpiewaczych z gm. Fajsławice: „Siedliszczanki”, „Fajsławianki” wraz ze współpracującymi muzykami.

1900 –  Zabawa ludowa:  Kapela „Łopieńczacy” i Zespół „Delifer” z Oleśnik.

Sponsorzy XVI Zielnika Fajsławickiego  podani będą na banerach reklamowych imprezy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH.