Zaproszenie: Ogólnopolskie dni NATO

Ogólnopolskie dni nato

 

Program pikniku

8 lipca 2016r.(piątek)

godz. 10.00 Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4

– odsłonięcie tablicy pamiątkowej dedykowanej płk. Ryszardowi Kuklińskiemu (na frontowej ścianie gmachu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie) z udzialem m.in. p.o. szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, wojewody lubelskiego profesora Przemysława Czarnka oraz przewodniczącego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju mjr. Bogdana Walasa

godz 10.30-12.00 Sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4

Konferencja popularno-naukowa poświęcona osobie płk. Ryszarda Kuklińskiego.

– wystąpienie – wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek

– referat pt. Pułkownik Jerzy Kukliński – wielki patriota i bohater – Wallenrod XX wieku” -przewodniczący Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju mjr Bogdan Walas

– przemówienie okolicznościowe pt. Polityka pamięci fundamentem współczesności – p.o. szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyk

godz. 17.00-21.30 Ogród Saski, Muszla Koncertowa

– oficjalne otwarcie pikniku (wojewoda lubelski)

– koncerty pieśni patriotycznych (Orkiestra Wojskowa z Lublina, Zespół wokalny funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Zamościu)

– występy par tanecznych (Klub Tańca Towarzyskiego)

– pokazy etiud kuglarskich i cyrkowych (Akademia Sztukmistrzów)

– projekcja filmu pt. „Historia Roja” w reż. Jerzego Zalewskiego (ograniczenie wiekowe od lat 15)

9 lipca 2016r.

godz. 11.30-18.00 Zalew Zemborzycki, MOSIR, Ośrodek „Słoneczny Wrotków”

– oficjalne otwarcie festynu (wojewoda lubelski)

– występy zespołów muzycznych (Face to Face, Rodzinne Trio, Cziken Mc Rela)

– występy par tanecznych (Klub Tańca Towarzyskiego)

– występy solistów (Paweł Juś, Justyna Kraszczyńska, Aleksandra Bełz, Julia Majer, Natalia Kolano)

– pokazy etiud kuglarskich oraz cyrkowych (Akademia Sztukmistrzów)

– występy recytatorskie (Michał Waśko, Paulina Twardowska)

– występy orkiestry wojskowej z Zamościa

– występy Chóru Ziemi Zamojskiej CONTRA

– pokazy grupy rekonstrukcji historycznej Stowarzyszenia Szabli i Miecza

Wydarzenia towarzyszące

– transmisja TVP wydarzeń ze szytu NATO w Warszawie

– atrakcje i pokazy przygotowane przez Wojsko Polskie i służby mundurowe

 • stanowiska z lekkim i ciężkim sprzętem, uzbrojeniem i wyposażeniem
 • oznakowane pojazdy bojowe i specjalistyczne (czołg PT-91 „Twardy”, haubica samobieżna Goździk, gąsienicowy trnsporter pływający, wielozadaniowy samochód terenowy HMMWV, trenażer strzelecki CYKLOP)
 • wystawa pt. „15 lecie w NATO” (Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie)
 • konkursy z nagrodami, gry i zabawy sprawnościowe, zawody pożarnicze
 • „miasteczko” Straży Granicznej, Ruchu Drogowego
 • znakowanie rowerów
 • dynamiczny pokaz wyszkolenia funkcjonariuszy
 • wystawa obrazów i prac plastycznych
 • pokaz umundurowania, uzbrojenia i pojazdów historycznych
 • stanowiska promocyjne organizacji proobronnych
 • ścianka wspinaczkowa, malowanie twarzy
 • wojskowa grochówka z kotła