Zawiadomienie o pierwszych obradach nowej Rady Powiatu w Krasnymstawie

Powiat krasnystaw

Zawiadomienie o obradach I Sesji Rady Powiatu w
Krasnymstawie V kadencji

Na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 25 listopada 2014 r. (DCH-712-
44/3/2/2014) w sprawie zwołania sesji rady, wybranej w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r.
zawiadamiam, że I Sesja Rady Powiatu Krasnostawskiego odbędzie się w dniu 1 grudnia 2014 r.
o godz. 90.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3.
Jednocześnie informuję, iż Komisarz Wyborczy w Chełmie ustalił porządek obrad I sesji w następującym
brzmieniu:
1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w
Krasnymstawie.
2. Ślubowanie nowo wybranych radnych.
3. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady.

Z upoważnienia Komisarza
Wyborczego w Chełmie
Starosta Krasnostawski
Janusz Szp