Zawody Sportowo-Pożarnicze – Olszanka 2015

Zawody OSP Łopiennik

Źródło zdjęcia: http://lopiennikgorny.pl/

W dniu 31 maja 2015 r. na boisku sportowym w Olszance gm. Łopiennik Górny jednostki OSP rywalizowały w „Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych” z gmin Łopiennik Górny i Fajsławice. Otwarcia zawodów dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łopienniku Górnym, Wójt Gminy Łopiennik Górny – Jan Kuchta witając zaproszonych gości w osobach:  Zbigniew Ostrowski – Za-ca Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie, mł. bryg. Zbigniew Bojarczuk – Za-ca Komendanta Powiatowego PSP w Krasnymstawie, mł. insp. Ireneusz Wojewoda – Za-ca Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie, Tadeusz Chruściel – Wójt Gminy Fajsławice a jednocześnie członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie, Artur Sysa – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, Waldemar Dąbski i Dariusz Nawrocki – Komendanci Gminni z gm. Fajsławice i Łopiennika Górnego, Adam Adamiak i Artur Sawa – pracownicy UG zajmujących się ochroną przeciwpożarową, przedstawiciele firm TUW i Arpapol – sponsorzy zawodów, komisję sędziowską, druhów strażaków oraz całą publiczność. Wśród gości była również delegacja straży pożarnej z miejscowości Lipiany na Słowacji, która została serdecznie powitana. Następnie głos zabrał mł. bryg. Zbigniew Bojarczuk – Komendant Powiatowy PSP w Krasnymstawie przekazując głos sędziemu głównemu. Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie bryg. Dariusz Pylak a sędzią głównym zawodów był bryg. Adam Niemczyk.

Zawodnicy wzięli udział w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.

Kolejność czołowych miejsc drużyn OSP w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco:

 wynik_zawody_osp_2015

Poza konkurencją wystąpiły Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z OSP Krzywe, Łopiennika Górnego, Łopiennika Dolnego i Fajsławic, które zaprezentowały wysoki poziom w ćwiczeniu bojowym.

Klasyfikacja Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z gmin Łopiennik Górny i Fajsławic w ćwiczeniu bojowym:

1 miejsce MDP Krzywe – 35,50

2 miejsce MDP Fajsławice – 44,48

3 miejsce MDP Łopiennik Górny – 46,57

4 miejsce MDP Łopiennik Dolny – konkurencja nieukończona

Na koniec zawodów Wójt Gminy – Jan Kuchta podziękował zawodnikom, zaproszonym gościom, sponsorom, komisji sędziowskiej oraz publiczności za przybycie. Dodtkowo bardzo serdecznie podziękował wszytkich druhom z OSP Olszanka – gospodarzom zawodów, którzy przyczynili się do przygotowania boiska oraz pozostałą logistykę i pomoc przy zawodach. Dokonano również uroczystego wręczenia pucharów, talnów na zakup sprzętu pożarniczego dla najlepszych trzech drużyn z poszczególnych gmin oraz dla wszystkich drużyn dplomów. Zawodnicy MDP otrzymali upominki w postaci sprzętu sportowego oraz drużynowe dyplomy.

Źródło: http://lopiennikgorny.pl/