Zawody strażackie w Łopienniku

Źródło zdjęcia: http://www.lopiennikgorny.pl

W dniu 25 czerwca 2017 r. na boisku sportowym w Olszance gm. Łopiennik Górny jednostki OSP rywalizowały w „Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych” z gmin Łopiennik Górny i Fajsławice. Otwarcia zawodów dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łopienniku Górnym- Jerzy Szadura witając zaproszonych gości w osobach:  Zbigniew Ostrowski – Za-ca Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie, bryg. Zbigniew Bojarczuk – Za-ca Komendanta Powiatowego PSP w Krasnymstawie, asp. sztab. Jacek Kiryczuk – naczelnik wydziału prewencji KP Policji w Krasnymstawie, Tadeusz Chruściel – Wójt Gminy Fajsławice, Jan Kuchta – Wójt Gminy Łopiennik Górny, gen. Sergiusz Laborecki – szef straży w miejscowości Lipiany w Słowacji, Waldemar Dąbski i Dariusz Nawrocki – Komendanci Gminni z gm. Fajsławice i Łopiennika Górnego, Adam Adamiak i Artur Sawa – pracownicy UG zajmujących się ochroną przeciwpożarową, komisję sędziowską, druhów strażaków oraz całą publiczność. Wśród gości była również drużyna OSP ze Słowacji, która została serdecznie powitana. Następnie głos zabrał bryg. Zbigniew Bojarczuk – Komendant Powiatowy PSP w Krasnymstawie oraz Jan Kuchta – Wójt Gminy Łopiennik Górny a następnie przekazując głos sędziemu głównemu. Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie bryg. Dariusz Pylak a sędzią głównym zawodów był asp. sztab. Dariusz Wożakowski.

Zawodnicy wzięli udział w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.
Kolejność czołowych miejsc drużyn OSP w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco:

Poza konkurencją wystąpiły drużyna ze Słowacji i młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Łopiennika Górnego, które zaprezentowały wysoki poziom w ćwiczeniu bojowym.

Na koniec zawodów Prezes Zarządu Gminnego – Jerzy Szadura oraz Wójt Gminy – Jan Kuchta podziękowali zawodnikom, zaproszonym gościom, komisji sędziowskiej oraz publiczności za przybycie. Dodtkowo bardzo serdecznie podziękowali wszystkich druhom z OSP Olszanka – gospodarzom zawodów, którzy przyczynili się do przygotowania boiska, pozostałą logistykę i pomoc przy zawodach oraz druhom z OSP Łopiennik Górny za przygotowanie pysznej grochówki. Dokonano również uroczystego wręczenia pucharów, talonów na zakup sprzętu pożarniczego dla najlepszych trzech drużyn z poszczególnych gmin oraz dla wszystkich drużyn dyplomów. Zawodnicy MDP otrzymali upominki oraz dyplom.

 Źródło: http://www.lopiennikgorny.pl