Znakomite wyniki naszych szóstoklasistów!!!

Sprawdzian klas 6

Uczniowie klas szóstych naszej szkoły w dniu 1 kwietnia  2015 r. pisali sprawdzian zewnętrzny. W dniu 29 maja 2015 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przekazała wyniki, z których bardzo się cieszymy.

Nasza szkoła, jako jedna z dwóch w powiecie krasnostawskim uzyskała wysoki stanin 7 w 9 stopniowej skali. Średnia szkoły to 71%.

Z języka polskiego szkoła uzyskała 71,9%, czyli wyżej niż w gminie (71,7%) oraz powiecie (69,9%).

Znaczną przewagę procentową nasi uczniowie uzyskali z matematyki (69,5%) w porównaniu do gminy (66,6%), powiatu (57,8%), a także województwa (60,4%). 

Z języka angielskiego nasza szkoła uzyskała wynik wyżej średni 6 w 9 stopniowej skali staninowej). Średnia szkoły – (79%), wyższa niż w powiecie (71%) i województwie (73,3%).

Maksymalnie uczniowie na sprawdzianie mogli uzyskać 81 pkt. Najlepsi z nich to:

  1. Natalia Krzykała – 79 pkt.
  2. Weronika Kołodziejczyk – 77 pkt.
  3. Monika Adamiak – 73 pkt.
  4. Damian Szyszko – 73 pkt.
  5. Szymon Madeja – 73 pkt.

Gratulujemy wszystkim szóstoklasistom, którzy pisali sprawdzian, ponieważ każdy z nich przysłużył się do osiągnięcia tak dobrych wyników jakie otrzymała szkoła. Podziękowania kierujemy również do rodziców i nauczycieli. Wspólna praca przynosi zawsze bardzo dobre efekty.

Źródło: http://www.sp-fajslawice.pl/