Żółkiewka: Aneta Góźdź – Pawłasek pielęgniarką roku

Aneta Góźdź – Pawłasek, mieszkanka gminy Żółkiewka, pielęgniarka Oddziałowa Izby Przyjęć Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, zajęła I miejsce – na etapie wojewódzkim, w XII Ogólnopolskim Konkursie „Pielęgniarka Roku 2016” organizowanym przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie.

Pani Aneta będzie reprezentować Lubelszczyznę na etapie krajowym, który odbędzie się w dniach 29-30 marca w Warszawie.

Celem Konkursu jest promocja zawodu pielęgniarki poprzez liderów, osoby o najlepszym przygotowaniu zawodowym, zaangażowanych w działalność na rzecz rozwoju zawodu.

Finalny etap konkursu będzie polegał na przygotowaniu własnego projektu wystąpienia w temacie: „Bezpieczna pielęgniarka = bezpieczny pacjent „.

Pani Aneta od 15 lat jest pielęgniarką. Swoją pracę rozpoczynała na Oddziale Intensywnej Terapii SPZOZ w Krasnymstawie. W 2009 roku uzyskała specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, w 2013 roku ukończyła studia licencjackie na WSEI w Lublinie na kierunku pielęgniarstwo, a od 2015 roku na tej samej uczelni kontynuuje studia na poziomie magisterskim.

Od 2012 roku pełniła funkcję pielęgniarki oddziałowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZOZ w Krasnymstawie. W Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej pracuje od 2015 roku jako pielęgniarka oddziałowa Izby Przyjęć.

Źródło: http://www.zolkiewka.pl/