Zwrot podatku akcyzowego

traktor-ursusWójt Gminy Fajsławice informuje, iż od 01 lutego do 28 lutego 2015 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta (w tym dzierżawcy).

Do wniosku należy dołączyć oryginały faktur VAT za okres 01.08.2014 r. – 31.01.2015 r.

Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego 2015 roku.

W 2015 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  wynosi 0,95 zł. na 1 litr oleju.

Wnioski przyjmowane będą w UG Fajsławice – pokój nr 8 (nr tel. 81 585 30 60).

Źródło: http://www.fajslawice.eu/