Życiorys Henryka Janusza Stępniaka

Henryk Janusz Stępniak

Stępniak Henryk Janusz, ur. 19 I 1951 w Krasnymstawie, jako jedyne dziecko Aleksandra i Marii Stępniaków. Żona Krystyna (z.d. Gradziuk ur. w Krasnobrodzie), dziewięcioro dzieci: Łukasz, Michał, Paweł, Bartłomiej, Jakub, Aleksandra, Andrzej, Natalia i Mateusz.

W 1976 roku ukończył Akademię Rolniczą w Lublinie na Wydziale Rolniczym, uzyskując tytuł inżyniera.

W kadencji 1974–1978 zasiadał w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Lublinie.

1979-1980 instruktor służby rolnej w Urzędzie Gminy w Fajsławicach. Od 1980 prowadził rodzinne gospodarstwo rolne we wsi Ignasin, specjalizujące się od połowy lat 80-tych w uprawie chmielu.

Od XI 1980 w „S”; współorganizator, przew. Komitetu Gminnego NSZZ „Solidarność Wiejska”, nast. KG „S” RI w Fajsławicach; 1981 redaktor pisma niezależnego „Biuletyn Informacyjny NSZZ Rolników Indywidualnych «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”.

1981-1989 działacz podziemny „S” RI, gł. w ramach jawnego Duszpasterstwa Rolników Diecezji Lubelskiej; w tym okresie współpracownik TZR w Lublinie (kolportaż, wykłady dla rolników).

W VI 1984 współinicjator (m.in. z Józefem Wrońskim) akcji podważenia prawidłowości wyborów do Gminnej Rady Narodowej w obwodzie Boniewo k. Fajsławic (sprawa nabrała rozgłosu po skierowaniu sprawy do Sądu Najwyższego w Warszawie, który 28 XI 1984 unieważnił wybory i nakazał ich powtórzenie).

W V 1986 organizator protestu rolników w gm. Fajsławice przeciwko podwyżce o 50 proc. rolniczej składki emerytalnej.

9 VI 1987 członek delegacji „S” RI (z Teresą Bondyrą i Henrykiem Kąkolem) składającej dar Janowi Pawłowi II podczas papieskiej Mszy w Lublinie.

1987-1988 współzałożyciel i redaktor podziemnego pisma „Fajsławice NP. Informator rolników gminy Fajsławice”.

1987-1989 współorganizator podziemnego Uniwersytetu Ludowego w gm. Fajsławice.

IV-V 1988 współorganizator Komitetu Założycielskiego Związku Producentów Rolnych „S” Województwa Lubelskiego.

VI 1988 – 1989 przewodniczący Gminnej Rady Narodowej w Fajsławicach.

15 X 1986 – 3 VIII 1989 rozpracowywany przez Wydz. VI WUSW w Lublinie w ramach SOS krypt. Specjalista. Wielokrotnie przesłuchiwany.

II-IV 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w ramach podzespołu ds. stowarzyszeń i samorządu terytorialnego, gdzie reprezentował stronę solidarnościowo-opozycyjną;

1989–1990 członek KO „S” Województwa Lubelskiego (od 30 VI 1989 KO Lubelszczyzny);

1989-1991 senator RP z listy KO. W województwie uzyskał najwyższą ilość głosów 293321 głosów tj. 73,92%. Jako senator uczestniczył między innymi w pracach Komisji Samorządu Terytorialnego, której dziełem była obowiązująca do dnia dzisiejszego ustawa o samorządzie gminnym.

Przy jego współudziale w 1991 r. powstało w Fajsławicach Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń.

W 1992 roku był inicjatorem powstania Klub Inicjatyw Gospodarczych. Program „Fajsławickiego Uniwersytetu Ludowego” zdobył główną nagrodę Fundacji Rozwoju Demokracji w pierwszej edycji konkursu EWG PHARE – Innowacje Lokalne w Gminach.

Od początku 1993 r. zmagał się z choroba nowotworową, która w znacznym stopniu ograniczyła jego udział w życiu zawodowym, społecznym i politycznym.

W latach 90-tych był członkiem Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego, a później od 1997 r. Stronnictwa Konserwatywno–Ludowego.

Zmarł 5 I 1999 r.

Pośmiertnie został odznaczony w 2006 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Źródło: Encyklopedia Solidarności