Zyskała pracę, straciła funkcję

Budynek Urzędu Gminy w Fajsławicach

Przetasowania w Radzie Gminy Fajsławice. Marzena Wójcik straciła funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Jej miejsce zajęła Agata Błaziak.

O zmianach w składach komisji głośno zaczęto mówić na początku kwietnia, gdy radna Wójcik została zatrudniona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fajsławicach. Pozostali radni uznali wówczas, że nie będzie mogła ona w sposób rzetelny sprawować swojej funkcji przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Głównym zadaniem tego organu jest kontrolowanie wójta i jego urzędników. Radna poniekąd musiała by więc kontrolować siebie i swoich przełożonych.

Zmiany zostały zatwierdzone na dzisiejszej sesji Rady Gminy Fajsławice.

SM