71 rocznica likwidacji obozu w Trawnikach

71 rocznica likwidacji obozu w Trawnikach

Obchody 71 rocznicy likwidacji obozu w Trawnikach (Źródło zdjęcia: Stowarzyszenie Inicjatyw Trawnickich)

3 i 4 listopada 1943 w Trawnikach, Poniatowej i na Majdanku Niemcy zamordowali około 42 000 Żydów. W Trawnikach egzekucja oznaczała także likwidację funkcjonującego tu obozu pracy. Liczbę ofiar szacuje się od 10 do 12 000 osób narodowości żydowskiej. 71 lat po tych tragicznych wydarzeniach z inicjatywy księdza Wojciecha Lemańskiego w Trawnikach, odbyło się spotkania upamiętniające ofiary Akcji Erntefest.

W trakcie uroczystości odczytano nazwiska niektórych ofiar mordu. Zostały też odmówione modlitwy. W Trawnikach przypomniano też o społeczności żydowskiej, która zamieszkiwała wieś przed wojną, a młodzież Gimnazjum Publicznego im. Polonii Francuskiej oraz Zespołu Szkół odczytała fragmenty relacji świadków wydarzeń z 3 listopada 1941 r.

71 rocznica likwidacji obozu w Trawnikach 2

Obchody 71. rocznicy likwidacji obozu w Trawnikach. Na pierwszym planie ks. Lemański – inicjator uroczystości (Źródło zdjęcia: Stowarzyszenie Inicjatyw Trawnickich)

Stowarzyszenie Inicjatyw Trawnickich dziękuje księdzu Wojciechowi Lemańskiemu, księdzu Andrzejowi Okajowi, zastępcy wójta Damianowi Bajowi, pani dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Polonii Francuskiej Renacie Maziarz, Tomaszowi Kocurowi Malcowi z galicyjskiej fundacji Antyschematy, gościom z Warszawy i Lublina, naszej koleżance Agnieszce Sidor, głównej organizatorce uroczystości oraz młodzieży, która wzięła udział w upamiętnieniu, a bez której nie miałoby ono tak poruszającego charakteru.

Źródło: Stowarzyszenie Inicjatyw Trawnickich