Zielone światło dla obwodnicy Fajsławic

Rząd znalazł dodatkowe pieniądze na budowę dróg ekspresowych. Dzięki nim, do 2023 roku ma powstać między innymi obwodnica Fajsławic.

12 lipca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła przedłożoną przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa aktualizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Zmieniony dokument dokonuje priorytetyzacji drogowych zadań inwestycyjnych, z uwzględnieniem nowego limitu dostępnego na inwestycje realizowane na sieci dróg krajowych. Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z 20 czerwca 2017 r. limit finansowy Programu Budowy Dróg Krajowych został zwiększony ze 107 mld zł do 135 mld zł.

Na liście inwestycji, które mają być zrealizowane z tych środków znajduje się między innymi droga ekspresowa S17 pomiędzy Piaskami, a przejściem granicznym w miejscowości Hrebenne. W skład tego odcinka wchodzi obwodnica Fajsławic. Oznacza to zielone światło dla dalszych przygotowań.

W kwietniu 2016 r. – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję środowiskową dla wariantów rekomendowanych: na odcinku Piaski – Zamość przebieg według wariantu S_pk z podwariantem S2. Kolejne etapy to opracowanie koncepcji programowej, a następnie przetarg na zaprojektowanie i budowę drogi. Ma ona powstać do 2023 roku, z możliwością przedłużenia do 2025.

Planowany przebieg drogi ekspresowej S17 na odcinku gminy Fajsławice

SM