Fajsławice – podstawowe informacje

Gmina Fajsławice, mająca 5400 mieszkańców i zajmująca obszar 70,7 km2, usytuowana jest na terenie Wyniosłości Giełczewskiej. Składa się z 12 sołectw, a jej teren przecina malownicza rzeka Marianka.

Fajsławice, wzmiankowane w źródłach historycznych po raz pierwszy w 1409 roku, były dawniej własnością szlachecką. W latach 1413-1429 Sięgniew z Rudna, kustosz kolegiaty w Wiślicy, dziedziczył te ziemie. W okresie staropolskim, Fajsławice były częścią ziemi lubelskiej, w województwie sandomierskim, a od 1474 roku – województwie i powiecie lubelskim. Przyłączenie do powiatu krasnostawskiego nastąpiło w czasach zaborów. Fajsławice uzyskały status gminy w 1809 roku, za sprawą władz Księstwa Warszawskiego. Na terenie gminy można zauważyć wiele cennych obiektów architektonicznych, które są świadectwem jej bogatej historii.

Chociaż gmina nie dysponuje ośrodkiem kultury, tradycje i kulturę ludową pielęgnują tu Ludowy Zespół Śpiewaczy oraz kapela Siedliszczaki, które działają już ponad 15 lat w Siedliskach. Sztuka ludowa jest też promowana przez lokalnych rzeźbiarzy z Siedlisk i Boniewa. Założone w 1998 roku Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic organizuje seminaria i sejmiki o charakterze ekologicznym. Dzięki inicjatywom TPF powstało wiele publikacji dotyczących historii Fajsławic i zielarstwa na terenie gminy. Gmina Fajsławice ma przede wszystkim charakter rolniczy. Wysokiej jakości gleby sprzyjają produkcji obfitych plonów, a uprawy zboża i ziół dominują w krajobrazie gospodarczym. Sady stanowią znaczący fragment terenu gminy.

dotykowy telefon dla seniora

Na terenie gminy Fajsławice działa 132 podmiotów gospodarczych. Gmina oferuje wolne tereny, idealne pod zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, handel i usługi. Wielki potencjał dostrzega również w agroturystyce. Dzięki położeniu przy drodze krajowej T-17 i rolniczym zasobom, gmina stwarza atrakcyjne warunki dla inwestorów.

Lista miejscowości w gminie obejmuje: Bielecha, Boniewo, Dziecinin, Fajsławice, Ignasin, Kosnowiec, Ksawerówka, Marysin, Siedliska Pierwsze, Siedliska Drugie, Suchodoły, Wola Idzikowska.